Média

Zpravodajství ČT - Lenka Procházková o knize Slunce v úplňku

Seznam článků a vystoupení v médiích:

Krásný ztráty

krasný ztráty Ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal se spisovatelkou Lenkou Procházkovou v baru u Michala Prokopa

Spisovatelka Lenka Procházková, dcera slavného autora a scenáristy Jana Procházky, mohla začít vydávat u nás své knížky až od devadesátých let, zatímco před tím jako chartistka mohla pracovat jen jako uklízečka v divadle. Dnes hájí české barvy coby kulturní atašé České republiky na velvyslanectví v Bratislavě. Právě tam zažil dva pracovní roky Zdeněk Šámal, dnes ředitel zpravodajství veřejnoprávní České televize, když tam rozjížděl první zpravodajský televizní kanál ve střední Evropě - stanici TA 3. Čtyři roky strávil rovněž v roli televizního zpravodaje z Moskvy, ale na čas byl nucen hledat si práci i mimo obrazovku, což je podle jeho vlastních slov pro televizního novináře mimořádně užitečná zkušenost.

Třistatřicettři

Třistatřicettři Zábavná literární revue, v níž moderátoři Jan Lukeš a Jan Schmid se budou věnovat ženám, které nás baví svou tvorbou scenáristickou, prozaickou, výtvarnou či publicistickou. Mezi pozvanými hosty budou Lucie Konášová, Lenka Procházková, Markéta Pilátová a další dámy.

Ženy nás baví - svým půvabem i tím, co umějí, o čem přemýšlejí a co tvoří. Ve společenském i kulturním životě získávají stále významnější místo, dokonce jakoby navzdory nejrůznějším snahám vynutit si ho tak trochu silou. Přitom například v oblasti televizní seriálové tvorby nás dnes opravdu baví jako scenáristky takřka samé ženy a začíná už být trochu trapným stereotypem, jen se nad tím shovívavě pousmívat. Výdrž a invence i v hodně limitovaných podmínkách jsou přece vlastnosti hodné obdivu, zvláště když se s nimi nepojí ješitnost a pocity spasitelství, jaké vidíme tak často u mužských tvůrců. Zkrátka chceme se zase jednou potěšit trochu jiným duchem práce a ukázat si, že ženy se dnes samozřejmě pouštějí do mnoha dobrodružství, o nichž by se řada mužů odvážila nanejvýš klábosit u piva. A tak moderátoři Jan Lukeš a Jan Schmid si pozvali ještě nedávno diplomatku a dnes už opět prozaičku Lenku Procházkovou, scenáristku Lucii Konášovou, publicistku Markétu Pilátovou či překladatelku a galeristku Evu Veselou. Hovořit se bude o Třech ženách v Indii, paní Taj-Tün Hejzlarová předvede čínské štětcové písmo a ani to ještě nebude všechno...

Shlédnout pořad na internetu

beletrie
publicistika
scénáře
biografie
galerie© 2005
Valid XHTML 1.0 Strict